Haal gemakkelijk en snel je rijbewijs bij Rijschool Look!

ALGEMENE VOORWAARDEN RIJSCHOOL LOOK

Algemene voorwaarden doorlezen is al vervelend genoeg, maar wel belangrijk. Daarom hebben wij ze overzichtelijk en goed leesbaar gemaakt. Zo weet je waar je aan toe bent. Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de lesovereenkomst die je tekent.
Wij: zijn Rijschool Look. De rijschool die jouw rijlessen verzorgt en examens aanvraagt.
Jij: bent de leerling die rijlessen volgt bij Rijschool Look en daardoor binnenkort een trotse rijbewijsbezitter is.

Rijschool Look zorgt ervoor dat:

Je altijd rijles krijgt van een rijinstructeur die voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.
Wij een goede bedrijfsverzekering hebben, voor het geval dat er iets gebeurt waarvoor wij ten opzichte van jou aansprakelijk zijn.
Wij jouw praktijkexamen aanvragen nadat wij jouw machtiging, eigen verklaring en volledige betaling van jouw rijlespakket hebben ontvangen.
Wij jouw pakkettegoed terugbetalen wanneer je in één keer bent geslaagd.
Wij jouw herexamens betalen voor het geval dat je zakt. Voor alle informatie over jouw gratis herexamen, scroll naar beneden naar ‘praktijkexamens’.
Wij jou een vervangende instructeur bieden wanneer de instructeur langdurig ziek is, of wanneer je niet tevreden bent over jouw vaste instructeur.

We verwachten van jou:

Dat je de minimale leeftijd hebt om het door jou gekozen rijbewijs te halen. Hoe oud dit is hangt af van het voertuig (auto/bromfiets/motor)
Dat je altijd een geldig legitimatiebewijs bij je hebt tijdens de rijlessen en het examen.
Dat je voor je rijles op tijd op de afgesproken plaats en tijd bent. Als je later bent gaat dit van je lestijd af. Ben je meer dan een kwartier te laat dan vervalt je rijles en het recht op een vervangende les.
Als je ziek bent of niet kunt, zeg je de rijles af bij jouw rijinstructeur. Dit kan niet bij kantoor. Zeg je af tot 48 uur voordat jouw rijles zou starten, dan kun je deze kosteloos verzetten.
Dat je de aanwijzingen van de rijinstructeur opvolgt tijdens de rijlessen.
Dat je tijdens het praktijkexamen in het bezit bent van een geldig theoriecertificaat.
Dat je nuchter deelneemt aan de rijlessen en examens. Dus niet onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als blijkt dat je niet nuchter was, beëindigt Rijschool Look de rijles per direct en heeft het recht alle eventuele schade op jou te verhalen.

Praktijkexamens

Rijschool Look vraagt het praktijkexamen voor je aan nadat je ons gemachtigd hebt via mijncbr.nl, jij jouw gezondheidsverklaring hebt ingevuld en het volledige rijlespakket hebt betaald.
Alle praktijkexamens zijn exclusief CBR toeslag voor faalangst of BNOR.
Je legt het praktijkexamen in principe af met de auto waarin je rijlessen hebt gehad. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat je het examen aflegt in een vervangende lesauto.
Voor een tussentijdse toets worden enkel de examenkosten in rekening gebracht.
Voor een praktijkexamen (A, AM en B) worden de examenkosten en één rijles in rekening gebracht.
Als het praktijkexamen niet door kan gaan doordat je niet of te laat op de examenplaats bent, geen geldig legitimatiebewijs bij je hebt of jouw theoriecertificaat niet geldig is, dan komen de kosten voor een nieuw praktijkexamen voor jouw rekening.
Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen. Rijschool Look berekent enkel één rijles.
De rijinstructeur adviseert wanneer je klaar bent voor je examen. Het is mogelijk dat het advies gedurende de opleiding wordt bijgesteld.
Slaag je de eerste keer niet en heb je nog lessen over van je pakket, dan vervallen deze.
We gaan er vanuit dat je in één keer slaagt. Ben je toch gezakt? Dan betaalt Rijschool Look jouw herexamens. Je hebt recht op een gratis herexamen als:
A: Je het advies van de rijinstructeur betreft het uiteindelijke aantal benodigde lessen hebt opgevolgd.
B: Je na je examen minimaal 5 rijlessen van 100 minuten afneemt.
C: Het gratis herexamen wordt afgelegd binnen 14 maanden na jouw proefles of eerste rijles en je je machtiging bij het CBR niet intrekt.
D: Acties of kortingen zijn niet van toepassing op rijlessen voor je herexamen.

Betaling

Op jouw rijlesovereenkomst staat op welke manier jij jouw rijlespakket betaalt.
Als je een betalingsachterstand hebt worden de rijlessen en eventuele theoriecursus stopgezet totdat wij de betaling hebben ontvangen. Bij een betalingsachterstand mag je ook geen examen doen. Jij betaalt de eventuele kosten die hieruit voortvloeien.
Als je in verzuim blijft om het openstaande bedrag te betalen, dan zal Rijschool Look een incassobureau inschakelen. Alle bijkomende kosten zijn voor ook voor jouw rekening.
Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie. Je hebt immers een flinke korting op de lesprijs gehad.
Rijschool Look mag tijdens de duur van jouw rijopleiding de lesprijzen verhogen. Je hebt dan het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Ontbinden van de rijlesovereenkomst

De rijlesovereenkomst is na ondertekening bindend, tenzij je deze binnen 14 dagen na ondertekening schriftelijk ontbindt.
Rijschool Look kan de overeenkomst ontbinden als er om zodanige dringende redenen geen rijles gegeven kan worden. Rijschool Look betaalt jou het niet genoten lesgeld terug.

Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan derden dan is Rijschool Look hiervoor verantwoordelijk.
Van deze vrijwaring is uitgezonderd wanneer het voorval het gevolg is van opzet en/of grove schuld van jou of wanneer jij onder invloed bent van middelen die jouw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
Als je een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd mag je ook geen lesauto besturen. Als je dan tóch rijlessen neemt, ben jij aansprakelijk voor alle eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade.
Rijschool Look & Theoriehalen.nl kan te nimmer nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gezondheidsklachten en-/of schade met betrekking tot het Corona-virus (COVID-19). De leerlingen en-/of cursisten zijn zelf verantwoordelijk.